Peternel Karsemeijer (1949) gaf van 1971 – 2008 lessen beeldende vorming aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd ontwikkelde zij zich in het maken van ruimtelijk werk, discipline beeldhouwen, aan de Gooische academie in haar geboorteplaats Laren (NH).

Karakteristiek voor haar werk zijn de (dier-) figuren uit de “ark van Noach”, deels ruig, soms teer, met een glimp van hoop op heelheid en herstel (Romeinen 8:19-22).

Daarnaast verkent zij diverse nieuwe technieken en materialen in haar zoektocht naar de verbeelding van persoonlijke verbondenheid met de schepping.